Get Adobe Flash player

همکاری خانه کتاب و شهر کتاب

شهر کتاب و خانه کتاب می‌توانند با برنامه ریزی و برگزاری برنامه‌های مختلف در معرفی سیمای فرهنگی ایران در خارج از کشور نقش مهم و اساسی ایفا کنند. برای اطلاع بیشتر از این همکاری، اینجا را بخوانید.