Get Adobe Flash player

گالری عکس‌های امیر انوشفر – ۵خرداد تا ۵ تیرماه

امیر انوشفر فرزند یک عکاس است. وی با هنر عکاسی به سرعت آشنا شده و پس از تکمیل تحصیلات معماری خود در ایران، در سال ۱۹۸۵ به فرانسه عزیمت کرده و دفتر کار معماری خود (AMA) را در سال ۱۹۸۸ بنا می‌نهد. او کار معماری را هرگز از عکاسی جدا ندانست، به نظر او انسان خالق معماری است و معماری خود بازتابی روشن از پیکر انسانی است؛ چرا که نقاط، خطوط و سطوح یک حجم، در ‌‌‌نهایت، ‌‌‌ همان عناصر ترسیم شده تصنعی هستند.