Get Adobe Flash player

گزارش همشهری از فروشگاه مرکزی شهر کتاب

شهر کتاب مرکزی در دومین روز اسفند سال ۸۹ پس از چند ماه فعالیت آزمایشی افتتاح شد. برای خواندن کامل این گزارش اینجا را ببینید.