Get Adobe Flash player

جشن امضای کتاب «گزارش به نازادگان»

مراسم جشن امضای کتاب «گزارش به نازادگان» سیدعلی صالحی امروز شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ برگزار می‌شود.

به گزارش رروابط عمومی شهر کتاب مرکزی در این مراسم که روز شنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۱۷:۳۰ در شهر کتاب مرکزی می‌شود، سیدعلی صالحی، شاعر، جدیدترین اثر خود رونمایی می کند. این کتاب با نام گزارش به نازادگان را نشر هونار منتشر کرده است.