Get Adobe Flash player

پیمان خان محمدی کارشناس فروش شهرکتاب مرکزی از کتاب راهنمای مردن با گیاهان دارویی می گوید

جهان پیش از آن‌که اتفاق بیافتد‏‏ٌْ، اتفاق افتاده

یادداشتی درباره کتاب راهنمای مردن با گیاهان دارویی

نوشته عطیه عطارزاده

انتشارات چشمه

“ تنهایی چیز پری است و همزمان خالی. سرخ نیست چون شور نیست. گاهی ارغوانی است. یا آبی با طیف‌های گوناگون. از آبی دامن قدیمی مادر در خوی گرفته تا آبی آسمان. آدم را فرا می‌گیرد و ناگهان پرش می‌کند. می‌ریزد پشت پلک‌ها، زیر گلو، روی شانه‌ها…”

راهنمای مردن با گیاهان دارویی روایتی است از تنهایی. روایت دختری نابینا که تنها با مادرش زندگی می‌کند. در خانه‌ای که تمام آن را عطر گیاهان دارویی فرا گرفته است. فضای گوتیک روایت‏، مرز میان خیال و واقعیت را هم در دنیای شخصیت‌های قصه و هم به‌نوعی در دنیای ما خواننده در می‌نوردد‍؛ فضایی که در آن بورخس و بوعلی‌سینا هم به صحنه می‌آیند تا شاید تنهایی‌مان با خیال شیخ و رویاهای بورخس پر شود.

راهنمای مردن با گیاهان دارویی را باید خواند و خواند و بلعید و هضمش کرد. کلمات در این قصه نقشی بنیادین دارند، باید تک‌تک‌شان را مزه مزه کرد.

اولین رمان عطیه عطارزاده با این‌که از لحاظ ساختاری ضدژانر است اما داستانی بسیار گیرا دارد که در ترکیب با ساختار آن، روایتی خواندنی به‌دست می‌دهد