Get Adobe Flash player

رضا امیرخانی به شهرکتاب مرکزی می آید

در دومین برنامه شب‌های رمضان شهرکتاب مرکزی رضا امیرخانی به شهرکتاب مرکزی می آید تا در مورد کتاب‌هایش صحبت کند. این برنامه به کتاب ره ش اثر جدید ایشان تعلق دارد.رضا امیرخانی از نویسنده‌های صاحب سبک به نام معاصر است که ادبیات او طرفداران بی‌شماری را دارد. امشب یکشنبه ۶ خرداد ساعت ۲۱ همراه میزبان او خواهیم بود